Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 12.12.2019 klo 09:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
25   Kokouksen avaaminen
26   Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen
27   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
28   Pöytäkirjan tarkastaminen
29   Infoasiat
30   Eron myöntäminen hallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali
31   Eron myöntäminen Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali
32   Uuden jäsenen vaali Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakuntaan
33   Eron myöntäminen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali
34   Eron myöntäminen vähemmistökielisen lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali
35   Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä ja uuden jäsenen ja puheenjohtajan vaali
36 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilivelvollisten nimeäminen vuosille 2020-2021
37   HUSin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
38 HUSin strategian päivitys
39 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle
40   HUS Tukipalvelut tulosalueen nimen muutos
41   Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen vaiheen 1 investointi
42 Esitys HUS-kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion sitovien tavoitteiden muuttamisesta
43 Esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2020-2022
44   Ilmoitusasiat

Saapuvilla olleet jäsenet
Minerva Krohn, puheenjohtaja
Maija Anttila, 1. varapuheenjohtaja
Ari Oksanen, 2. varapuheenjohtaja
Heidi Hovisilta
Paula Viljakainen
Marko Kivelä
Merja Vuori
Sture Söderholm
Katrin Järvinen
Terhi Koulumies
Hannu Tuominen
Tuija Linna-Pirinen
Antti Rantalainen
Marie Bergman-Auvinen
Barbro Viljanen Petri Nyberg
Asko Viitala
Seppo Rantanen
Raino Velin
Heli Ahjoniemi
Anna Lena Karlsson-Finne Patrik Limnell
Heikki Kurkela
Tuula Lind
Jüri Linros
Minna Hakapää
Ulf Kjerin
Benny Engård
Ulla Onnila
Maaret Laine
Matti Pajuoja
Otto Andersson, 29 §-, 9.12-
Arja Isotalo
Tommi Luhtaniemi
Eija Lepistö
Riikka Raekannas
Juhani Vuorisalo
Juha Virkki
Päivi Liu
Sebastian Ekblom
Tapani Eskola
Ann-Katrin Bender Andreas Hindrén
Petra Baarman
Micaela Röman
Merja Laaksonen
Marko Linnala
Arto Lindberg Annina Nuutinen
Tarja Hartman, 29 §-, 9.10-
Maarit Raja-Aho
Kari Välimäki
Minttu Räty
Matti Waara
Tiina Noro
Teppo Salmikivi

Muut saapuvilla olleet
Juha Tuominen, toimitusjohtaja
virkamies
Lauri Tanner, hallintojohtaja
sihteeri
Ulla-Marja Urho
 
Jari Oksanen
 
Terhi Aalto
Kirsti Handolin
 
Petri Kajander
 
Pirkko Letto
 
Björn Månsson
 
Marika Niemi
 
Sirpa Peura
 
Mikko Piirtola
 
Kari Reijula
Tuomas Tuure
Anna Vuorjoki, 29 §-, 10.00-
 

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet
Aini Kares-Salonen
Seija Muurinen
Anu-Katriina Pesonen