Dynasty tietopalvelu Haku RSS Saavutettavuusseloste  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 17.12.2020 klo 09:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
25   Kokouksen avaaminen
26 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen
27   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
28   Pöytäkirjan tarkastaminen
29   Infoasiat
30 Esitys HUS-kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion sitovien tavoitteiden muuttamisesta
31 Esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2021 - 2023
32   Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle
33 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys
34   HUSin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
35   Eron myöntäminen hallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali
36   Eron myöntäminen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali
37   Eron myöntäminen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali
38   Eron myöntäminen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali
39   Uuden jäsenen vaali Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakuntaan
40   Ilmoitusasiat

Saapuvilla olleet jäsenet
Minerva Krohn, puheenjohtaja
Maija Anttila, 1. varapuheenjohtaja
Ari Oksanen, 2. varapuheenjohtaja
Aini Kares-Salonen
Heidi Hovisilta
Paula Viljakainen
Marko Kivelä
Merja Vuori
Sture Söderholm
Katrin Järvinen
Seija Muurinen
Terhi Koulumies
Hannu Tuominen
Tuija Linna-Pirinen
Antti Rantalainen
Marie Bergman-Auvinen
Juha Heikkinen
Asko Viitala
Seppo Rantanen
Raino Velin
Heli Ahjoniemi
Anna Lena Karlsson-Finne Patrik Limnell
Heikki Kurkela
Tuula Lind
Jüri Linros
Minna Hakapää
Ulf Kjerin
Benny Engård
Ulla Onnila
Maaret Laine
Matti Pajuoja
Otto Andersson
Arja Isotalo
Tommi Luhtaniemi
Eija Lepistö
Riikka Raekannas
Juhani Vuorisalo
Juha Virkki
Päivi Liu
Sebastian Ekblom
Tapani Eskola
Ann-Katrin Bender
Petra Baarman
Micaela Röman
Merja Laaksonen
Marko Linnala
Arto Lindberg
Tarja Hartman
Maarit Raja-Aho
Kari Välimäki
Minttu Räty
Matti Waara
Tiina Noro
Teppo Salmikivi
Anu-Katriina Pesonen

Muut saapuvilla olleet
Ulla-Marja Urho, hallituksen puheenjohtaja
Jari Oksanen
Saku Etholén
Kirsti Handolin
Katrina Harjuhahto-Madetoja
Eeva Honkanummi
Petri Kajander
Harri Lehtimäki
Pirkko Letto
Björn Månsson
Marika Niemi
Sirpa Peura
Mikko Piirtola
Kari Reijula
Reetta Vanhanen
Reijo Vuorento
 
Juha Tuominen, toimitusjohtaja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 §-, 9.54-
 
 
 
viranhaltija
Lauri Tanner, hallintojohtaja
sihteeri
Jari Finnilä, talousjohtaja
Visa Honkanen, kehittämisjohtaja
Paula Isopahkala, viestintäjohtaja
Lasse Lehtonen, diagnostiikkajohtaja
Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri
Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja
Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja
 
viranhaltija
viranhaltija
viranhaltija
viranhaltija
viranhaltija
viranhaltija
viranhaltija