Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 17.06.2019/Pykälä 86

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

§ 86

Asianro HUS/1925/2019

 

 

Oracle-tuotteiden ja -palveluiden jälleenmyynti sekä siihen liittyvät jälleenmyyjän palvelut

 

Selostus

 

Hankinnan taustaa ja kohde

 

                                                      HUS käyttää tietoteknisessä ympäristössään tällä hetkellä laajasti Oracle Finland Oy:n toimittamaa teknologiaa, minkä vuoksi HUS on päättänyt kilpailuttaa tuotteiden jälleenmyynnin ja siihen liittyvät palvelut.

 

                                                      HUS käynnisti 21.2.2019 Hilmassa julkaistulla hankintailmoituksella EU-kynnysarvon ylittävän hankintamenettelyn "Oracle-tuotteiden ja -palveluiden jälleenmyynti sekä siihen liittyvät jälleenmyyjän palvelut".

 

                                                      HUS-Tietohallinnon tavoitteena on hankkia Oracle-tuotteiden ja -palveluiden käyttöoikeudet ja niiden tarvitsemat ylläpidot sekä niiden käyttöönoton suunnittelussa ja toteutuksessa sekä ylläpidossa tarvittavia palveluita HUSin palvelin-, pilvi- ja päätelaiteympäristöön tekemällä tarvittavat sopimukset Oraclen ja valitun jälleenmyyjän kanssa.

                                                     

                                                      Sopimuskauden aikana Oraclelta voidaan hankkia usean tyyppisiä sopimuksen kautta hankittavissa olevia tuotteita ja palveluita. Sopimukset kattavat myös sopimuskauden aikana julkaistavat ja muuttuvat tuotteet ja palvelut. Hankintaan voi sisältyä esimerkiksi hankittavien tuotteiden tai palveluiden käyttöönotto- tai ylläpitotyötä.

                                                     

                                                      Hankinnan perusteella hankitaan ensisijaisesti käyttöoikeudet HUSille ja sen tytär- ja osakkuusyhteisöille ja mahdollistetaan siten Oracle-tuotteiden ja -palveluiden joustava yhteiskäyttö HUSissa ja sen konserniyhtiöissä. Hankinta koskee myös HUSin tai sen sijaan tulevan organisaation tulevia tytär- ja osakkuusyhtiöitä.

 

                                                      Valitun toimittajan kanssa tehtävä hankintasopimus on voimassa määräaikaisena 12 kuukautta ja sen jälkeen toistaiseksi.

                                                     

Arvio hankinnan laajuudesta sopimuskaudella

 

                                                      Oracle-sovellusten, -palvelinten ja -pilvipalveluiden käyttäjiksi HUSin ympäristössä on arvioitu sopimusaikana vähintään 25 000 henkilöä. Sopimus mahdollistaa palveluiden tarjoamisen HUSin nykyistä käyttäjämäärää suuremmallekin taholle toiminnan tai palvelujen laajentumistilanteissa esimerkiksi organisaatiouudistusten yhteydessä. Sopimuksen perusteella tehtävien hankintojen vuosiarvo nykyisen henkilömäärän ja käytön perusteella on vuodessa arviolta noin 18 miljoonaa euroa.

                                                                                                            

Hankintamenettely                  Määräaikaan 4.4.2019 klo 15.00 mennessä jätti kolme toimittajaa tarjouksensa. Kaikki tarjoajat täyttivät soveltuvuusvaatimukset ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

 

                                                      Tarjousten jättäneet toimittajat olivat Crayon Oy, DXC Technology Finland Oy ja Dustin Finland Oy.

                                                     

                                                      Tarjouspyynnössä ilmoitettiin tarjouksista valittavan halvin eli se, jolla oli pienin hinnoittelukerroin. Tarjouksista alin hinnoittelukerroin oli Crayon Oy:n tarjous. Hinnoittelu kerroin on 0,990.

 

                                                      Hallintosäännön 62 § kohdan mukaan hallituksentehtävänä on mm. päättää rakennusinvestointeja lukuun ottamatta hankinnoista, joiden kokonaiskustannusarvio on yli 10 miljoonaa euroa.

 

                                                      Hallitukselle esitetään hyväksyttäväksi Oracle-tuotteiden ja -palveluiden jälleenmyynnin toimittajaksi Crayon Oy.

 

                                                      Tarjoukset, yksityiskohtaiset tarjousvertailut ja muut hankintaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä ennen kokousta sihteerillä ja lisäksi kokouksessa.

 

Päätösesitys

Hallitus päättää valita Crayon Oy:n Oracle-tuotteiden ja -palveluiden jälleenmyynnin toimittajaksi.

Sopimuksen vuosiarvo on noin 18 000 000 €.
                     
Sopimuksen täytäntöönpano tehdään vuosittaisen hyväksytyn talousarvion antamissa rajoissa. Tilaaja ei tällä sopimuksella sitoudu mihinkään tilausmäärään vaan tekee tilaukset kulloisenkin tarpeensa mukaisesti.

Samalla hallitus oikeuttaa HUS-Tietohallinnon tulosalueen johtajan alle-kirjoittamaan sopimukset valitun toimittajan ja Oraclen kanssa.

Pöytäkirja tämän asian osalta merkitään tarkastetuksi kokouksessa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

Lisätiedot

 

Pekka Lampinen, s-posti pekka.lampinen(at)hus.fi

Risto Laakkonen, s-posti risto.laakkonen(at)husf.i

 

Jakelu

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa