Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 04.11.2019/Pykälä 130

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


§ 130

Asianro HUS/3357/2018

 

 

Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen vaiheen 1 hankesuunnitelma ja esitys valtuustolle

 

Selostus

Hallituksen vahvistama vuosien 2019 – 2022 investointiohjelma sisältää Syöpätautien klinikkarakennuksen ns. matalan osan peruskorjauksen vaiheet 1 ja 2. Jatkossa HYKS Syöpäkeskuksen toiminta sijoittuu pääosin Siltasairaalaan, mutta osittain myös vanhaan klinikkarakennukseen, joka integroituu tiloiltaan Siltasairaalaan.  Vaihe 1 ja sen ajoitus liittyvät keskeisesti syöpätautien hoidon järjestelyihin Siltasairaalan käyttöönoton yhteydessä: Siltasairaala ja peruskorjattava nykyisen klinikan matala osa rakennetaan kiinni toisiinsa ja toiminta ja tilat nivoutuvat yhteen. Vanhan rakennusosan käytössä pitäminen liittyy mm. siihen, että klinikan sisäänkäyntikerroksen alla maanalaisissa tiloissa on osa klinikan sädehoitoyksiköistä.

 

Hankkeessa laajennetaan 0-kerroksessa sijaitsevan sädehoito-osaston vastaanottotiloja ja rakennetaan säteilysuojattu tila ontelon tai kudoksen sisäiselle sädehoito- eli brakyterapiayksikölle, jossa säteilylähde tuottaa hoitoannoksen kasvaimeen. Sädehoito-osaston tiloihin sijoitetaan lisäksi huolto- ja varastotilaa lääkintätekniikalle. Kerrokseen 1 peruskorjataan tilat isotooppihoitoyksikölle, jonka toiminta käsittää kaksi SPECT-TT kuvantamislaitetta sekä puhdastiloja radiolääkevalmistusta ja lääkeinjektoiden antamista varten. Hanke sisältää myös tiloja kolmannen sektorin toiminnalle, iv-konehuonetilojen laajentamisen ja piha-alueelle sijoittuvan telakkapaikan magneettirekalle.

 

Toiminnallisesti hanke liittyy syöpähoitojen nopeaan kehittymiseen ja hoitojen kysynnän kasvuun. Sädehoitomenetelmät kehittyvät kliinisen tiedon ja laitetekniikan kehityksen tahdissa. Kehityssuunta, jossa on tullut mahdolliseksi antaa hoitoa suuremmin kerta-annoksin vähemmillä hoitokerroilla (hypofraktiointi), on muuttanut kahden suurimman potilasryhmän, rintasyöpä- ja eturauhassyöpäpotilaiden sädehoitoa. Vaikka sädehoidon potilasmäärä kasvaa 3-4 %:n vuosivauhdilla, sädehoitokertojen kokonaismäärä kasvaa hypofraktioinnin ansiosta maltillisemmin, 1-2 %:lla vuodessa. Vastaavasti myös radioisotooppihoidot, joissa suun kautta tai suonesisäisesti annosteltu kantaja vie säteilijän (beeta tai alfasäteilijä) syöpäsoluun, ovat voimakkaassa kehitysvaiheessa. Uusia hoitomuotoja tulee jatkuvasti. Samalla vaativien ja harvinaisten radioisotooppihoitojen valtakunnallinen keskittäminen lisääntyy; esimerkkinä jo nyt neuroendokriinista syöpää/kasvainta sairastavat potilaat, joiden hoito toteutuu valtakunnallisesti HYKS Syöpäkeskuksessa.

 

Investoinnin toiminnalliset tavoitteet ja tekninen toteutus sekä mm. taloudelliset vaikutukset on kuvattu liiteaineistona 1 olevassa hankesuunnitelmassa. Hankkeen laajuus on noin 2 900 bm2 ja kustannusarvio 15,0 milj. euroa. Hankesuunnitelma esitetään hallituksen hyväksyttäväksi jatkosuunnittelua ohjaavana, sitovana suunnitelmana. Syöpäkeskuksen toimialajohtaja ja HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja ovat hyväksyneet suunnitelman. Esitys investoinnin toteuttamisesta ehdotetaan käsiteltäväksi valtuuston kokouksessa 12.12.2019. Hallituksen päätöksen jälkeen investoinnista valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriölle jätettävä poikkeuslupahakemus. Mikäli suunniteltuun päätöksentekoaikatauluun ei tule muutoksia,
peruskorjaus käynnistyy toteutussuunnitteluvaiheen jälkeen vuoden 2020 lopulla ja hanke valmistuu syksyllä 2022.

 

Päätösesitys

Hallitus

- hyväksyy liitteenä olevan Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen vaiheen 1 hankesuunnitelman,

- päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen vaiheen 1 toteutettavaksi enimmäishintaan 15,0 milj. euroa. Hankkeen kustannuksissa voidaan ilman valtuuston erillistä käsittelyä ottaa huomioon rakentamisen tarjoushintaindeksin 9/2019 jälkeinen muutos.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

 

Investointijohtaja Anne Priha, s-posti anne.priha(at)hus.fi

 

 

Liitteet

3

Liite 1: Hankesuunnitelma Syöpätautien klinikka matalan osan peruskorjaus v.1

 

Jakelu

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa