Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 04.11.2019/Pykälä 131

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Liite 1: Perustettavat virat

§ 131

Asianro HUS/1587/2018

 

 

Laboratorio- ja kuvantamispalveluiden liikkeenluovutus Eksotelta HUSille: tarvittavien virkojen perustaminen toiminnan siirtämiseksi HUS Diagnostiikkakeskukseen

 

Selostus

HUS Hallitus on päätöksessään § 82 17.6.2019 hyväksynyt esityksen Eksoten kuvantamis- ja laboratoriokeskuksen siirtämisen liikkeenluovutuksella HUS kuntayhtymälle 1.1.2020 alkaen. Eksoten kuvantamisen toiminta käsittää radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppien sekä kliinisen neurofysiologian toiminnot.  Eksoten laboratoriotoiminta käsittää näytteenottotoiminnan, kliinisen kemian, mikrobiologian ja patologian toiminnot. Toiminnan käynnistämiseksi vakanssipohjat täytyy perustaa henkilöiden palvelussuhteiden siirtämiseksi Eksotelta HUS Diagnostiikkakeskukseen. Eksotelta siirtyy 230 henkilöä.

 

Siirtoa koskevat neuvottelut etenevät Eksoten kanssa siten, että HUS yhtymähallinto valmistelee ja vastaa liittymissopimuksesta ja siirtyvän henkilöstön osalta tarkemmat neuvottelut käydään HUS Diagnostiikkakeskuksen ja Eksoten kanssa suoraan. Liikkeen luovutuksen ollessa kyseessä henkilöstö siirtyy Eksotelta HUS Diagnostiikkakeskuksen palvelukseen entisin työsuhteen ehdoin.

 

Hallitukselle esitetään, että liikkeen luovutuksen yhteydessä Eksotelta siirtyvälle henkilöstölle perustetaan toiminnan edellyttämät virat HUS Diagnostiikkakeskuksen hallinnon vastuualueelle oheisen liitteen 1 mukaisesti käytettäväksi 31.12.2019 alkaen.

 

Perustettavissa viroissa noudatetaan hallituksen vahvistamia kelpoisuuksia ja niiltä osin, kuin vahvistetuissa kelpoisuuksissa on eri vaihtoehtoja, niin seuraavia kelpoisuuksia:

-       Ylilääkäri: erikoislääkärin pätevyys soveltuvalla erikoisalalla ja kokemus alan hallinto- tai johtamistehtävissä ja lisäksi laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

-       Osastonylilääkäri: erikoislääkärin pätevyys soveltuvalla erikoisalalla ja lisäksi laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

-       Erikoislääkäri: erikoislääkärin pätevyys soveltuvalla erikoisalalla ja lisäksi laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

 

Päätösesitys

Hallitus päättää perustaa 31.12.2019 HUSiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana HUS Diagnostiikkakeskuksen hallinnon vastuualue, liitteessä mainitut virat perusteluissa mainituin kelpoisuuksin Eksotelta siirtyvää henkilöstöä varten.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

Lisätiedot

 

Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen, s-posti lasse.lehtonen(at)hus.fi

 

 

Liitteet

4

Liite 1: Perustettavat virat

 

Jakelu

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa