Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 04.11.2019/Pykälä 133

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

§ 133

Asianro HUS/2131/2016

 

 

HUS Tukipalvelut tulosalueen nimen muutos

 

Selostus

HUS Tukipalvelut aloitti uutena tulosalueena 1.9.2017. HUS Tukipalvelut muodostettiin 31.8.2017 lakkautetuista liikelaitoksista HUS-Desiko, HUS-Servis ja Ravioli. Uuden tulosalueen keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin entistä asiakaslähtöisemmän toimintamallin luominen. Uudessa organisaatiomallissa toiminta on jaettu kahdeksaan palvelulinjaan sekä uuteen asiakas- ja konseptikehitysyksikköön. Liikelaitosmallin korvanneella kahdeksan palvelulinjan ja asiakasyksikön tulosaluemallilla on tavoiteltu aikaisempaa asiakaslähtöisempää ja kustannustehokkaampaa toimintamallia. HUS Tukipalveluiden synergiaetuja ja tehostamistyötä pyritään jatkokehittämään aktiivisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa tulevina vuosina. Tämän ohella toimintamallia jatkokehitetään asiakaslähtöisempään suuntaan ”yhden luukun” -palveluperiaatteen mukaisesti.

 

Perustelut

Uuden organisaation valmisteluvaiheessa tiedostettiin, että HUS Tukipalvelut -nimessä on ristiriitaisuutta, koska HUSin organisaatiossa tukipalveluita tuottavia tulosalueita on muitakin: HUS Tietohallinto, HUS Tilakeskus, HUS Apteekki sekä HUS Logistiikka. HUS Tukipalvelut -nimeä pidettiin ns. työnimenä. Myös HUS Tukipalvelut tulosalueen asiakkailta, sidosryhmiltä ja muiden tukipalveluja tuottavien yksiköiden edustajilta saatiin viestiä nimen ristiriitaisuudesta.

 

Uusi nimi omalta osaltaan nostaa tulosalueen profiilia ja vahvistaa henkilöstön sitoutumista yhden luukun -palveluperiaatteeseen ja edesauttaa asiakaslähtöisemmän toimintamallin rakentamista. HUS Tukipalvelut tulosalueen uudeksi nimeksi esitetään HUS Asvia. HUS Asvia on Asiakasymmärrystä, Sairaalaosaamista, Vastuullisuutta, Innovaatiota ja Asiantuntemusta.

 

Hallitus päättää HUS kuntayhtymässä käytössä olevista virka- ja tehtävänimikkeistä, vakanssien kelpoisuusehdoista ja niiden lakkauttamisesta.

 

HUS Tukipalvelut tulosalueen nimenmuutoksen myötä on tarkoituksenmukaista muuttaa tulosalueen johtajan virkanimike. Nimekkeeksi esitetään toimialajohtaja, mikä on käytössä myös tukipalveluja tuottavien HUS Apteekin ja HUS Logistiikan tulosalueiden johtajilla.

                                           

Tukipalvelujohtaja Tuula Lasanderia on kuultu nimikkeenmuutoksesta yhteistoimintaohjeiden mukaisesti ja hän on hyväksynyt nimikemuutoksen.

Nimikkeen muutos ei aiheuta kustannuksia.


 

 

Päätösesitys

Hallitus päättää, että

1. HUS Tukipalvelut tulosalueen johtajan virkanimike muutetaan toimialajohtajaksi 1.12.2019 alkaen ja

2. päättää esittää valtuustolle, että tulosalueen nimi hallintosäännön 14 §:ssä muutetaan kuulumaan "HUS Asvia / HUS Tukipalvelut".

 

Asian käsittely                    Asiassa käydyn keskustelun aikana Ilkka Taipale esitti, että muutosesitystä ei hyväksytä, koska yksiköiden nimien tulisi olla Suomen kansalliskielillä. Harri Lehtimäki kannatti esitystä. Todettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty esittelijän kannasta poikkeava esitys ja asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Taipaleen ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Hallitus hyväksyi äänestysjärjestyksen.

 

Asiasta toimitetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän JAA -ääntä (Handolin, Hosia, Kajander, Oksanen, Peura, Piirtola, Reijula, Vanhanen ja Urho), viisi EI -ääntä (Harjuhahto-Madetoja, Lehtimäki, Letto, Taipale, Vuorjoki) ja yksi tyhjä ääni (Månsson).

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

Lisätiedot

 

Talousjohtaja Mari Frostell, s-posti mari.frostell(at)hus.fi

 

Jakelu

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa