Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 04.11.2019/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

§ 135

Asianro HUS/200/2019

 

 

Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset

 

Selostus

1.     Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta 26.9.2019

 

22 §

Lautakunnan sihteerin tehtävien hoitaminen

23 §

Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtajan varahenkilön nimeäminen

24 §

Hyvinkään sairaanhoitoalueen toimintaohjeen 2019 muuttaminen 

25 §

Hyvinkään sairaanhoitoalueen medisiinisen tulosyksikön johtajan valinta

26 §

Toteumatiedot tammi-elokuulta 2019

27 §

Hyvinkään sairaanhoitoalueen v. 2020 talousarvion tavoiteasetanta ja taloussuunnitelman 2020-2022 linjaukset

28 §

HUSin strategisen tason talouden ja toiminnan yhteistyöryhmä HUS Strato

29 §

HUSin strategian päivitys

30 §

Infoasiat

 

2.    Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta 26.9.2019

 

16 §

Dialyysihoidon laajentaminen Lohjan sairaalassa

17 §

Lohjan sairaalan päivystyksen YLE-lääkärit

18 §

HUSin strategian päivitys, lautakunnan lähetekeskustelu 

19 §

Toiminta ja talous tammi-elokuu 2019

20 §

Neljän määräaikaisen osastonlääkärin viran perustaminen
Apotin koulutusten ja käyttöönoton ajalle 1.10.2019 – 30.4.2020

21 §

Infoasiat 26.9.2019

 

3.    Talous- ja konsernijaosto 2.10.2019

 

39 §

Infoasiat

40 §

HUSin tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset 1-8/2019

41 §

RAPTOR- sekä Shokkihuone laitteistokokonaisuuksien hankinta

HUSin Siltasairaalaan

42 §

Laitoshuoltopalvelujen palveluntuottajien valinta vuosiksi
2020-2021

43 §

Talous- ja konsernijaoston kokousaikataulu vuonna 2020

44 §

Muut asiat

 

4.    Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde 3.10.2019

 

19 §

Informationsärenden

20 §

Övriga ärenden

21 §

Ärenden för kännedom

22 §

HUS strategi 2020-2024

23 §

Raseborgs sjukhus profill

24 §

Budgetarbetet 2020

25 §

Uppföljning 1-8 2019

 

5.    Nämnden för den språkliga minoriteten 3.10.2019

 

36 §

Uppdateringen av HUS strategi

37 §

HUS kommunikation och det svenska

38 §

Övriga ärenden

39 §

Anmälningsärenden

 

6.    HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.10.2019

 

43 §

Infoasiat kokous 22.10.2019

44 §

HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2019

45 §

Erikoislääkärin virkojen käytön jatkaminen ja Raaseporin kahden erikoislääkärin virkapohjan kohdentaminen ulkopuolisten päivystäjien virkapohjiksi HYKS-sairaanhoitoalueella ajalla 1.1. – 31.12.2020

46 §

HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan varahenkilöiden nimeäminen 23.10.2019 alkaen

49 §

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 22.10.2019

50 §

Muut asiat kokous 22.10.2019

 

7.     Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 24.10.2019

 

21 §

Ajankohtaiskatsaus

22 §

Toiminnan ja talouden seurantatiedot tammi-elokuu 2019

23 §

Loviisan ja Porvoon kaupunkien kotisairaalatoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

24 §

Tulosyksiköiden johtajien nimeäminen 2020-2021

25 §

Neljän erikoistuvan lääkärin viran perustaminen määräajaksi
1.1. – 31.5.2020

26 §

Hallituksen pöytäkirja 16.9.2019 tiedoksi

27 §

Muut mahdolliset asiat

 

8.       Toimitusjohtajan päätökset

 

8.10.2019 § 205

Henkilökuntakuljetukset Helsingistä Raaseporiin ja takaisin tunniste (HUS 140-2019)

10.10.2019 § 206

Nukleiinihappoperusteisen analytiikan kokonaisratkaisun hankinta HUSLABille

23.10.2019 § 214

Yhtymähallinnon toimintaohjeen päivittäminen

25.10.2019 § 215

Sisäinen tarkastus

28.10.2019 § 219

Lakiasiainpalvelut

29.10.2019 § 221

Palvelussuhdejohtajan virkaan ottaminen

29.10.2019 § 222

Neurokeskuksen toimialajohtajan tehtävään määrääminen 1.11.2019 lukien

 

9.       HUS-Logistiikka toimialajohtajan päätökset

 

4.10.2019 § 107

EEG-tutkimusjärjestelmä ja siihen liittyvät palvelut

14.10.2019 § 112

Hankintapäätös HUS 184-2019 Anestesiatarvikkeet 1

24.10.2019 § 114

Hankintapäätös toimenpideradiologisten tarvikkeiden
hankinnasta

 

10.   vs. HUSLAB toimialajohtajan päätös

 

14.10.2019 § 152

Mikroaaltoavusteisen kudosprosessorin hankinta HUS
Diagnostiikkakeskus, HUSLAB Meilahden patologian linjalle

17.10.2019 § 156

ACHG MicroarrayaCHG Microarray slides and reagents /

Array menetelmän reagenssit HUSLABin Genetiikan laboaratorioon

23.10.2019 § 158

Moottoroidun rotaatiomikrotomian hankinta HUS Diagnostiikkakeskus, HUSLAB patologian laboratorioon

 

 

11.   HUS Tietohallinto, tulosalueen johtajan päätökset

 

7.10.2019 § 273

Palvelusetelien asiointi- ja hallintapalvelun hankinta

24.10.2019 § 287

Kotidialyysin motivaatiotutkimus

28.10.2019 § 290

HUS Tietoallas integraatiokehitys Q4/2019

28.10.2019 § 291

HUS Tietoallas sovelluskehitys Q4/2019

28.10.2019 § 293

Asiantuntijatyön hankinta erikoissairaanhoidon vertaisarvioinnin pilottihankkeeseen

29.10.2019 § 297

Billing Systems –asiantuntijapalvelut kilpailutus

1.11.2019 § 306

Reflection Desktop for Unix and OpenVMS –lisenssien kevennetyn kilpailutuksen hankintapäätös Dustin Finland Oy

 

12.   HUS Tilakeskus va. tulosalueenjohtajan päätökset

 

3.10.2019 § 68

Turvakeskus, Hissien 1, 2, 3 ja 4 uusiminen, toteutusvaiheen hankinta

10.10.2019 § 69

Porvoon sairaala, Kellarikerroksen tuloilman uusiminen,
rakentamisvaiheen (SV3) rakennuttamis- ja suunnittelutehtävien sekä rakentamisen hankinta

21.10.2019 § 71

Meilahden sairaala-alue, Siltasairaala, putkipostijärjestelmäurakka

24.10.2019 § 72

Väestönsuoja, Valaistuksen uusiminen, suunnittelu- ja toteutusvaiheen hankinta

 

13.   HUS Tilakeskus vastuualuejohtajan kiinteistöhallinto päätökset

 

16.9.2019 § 106

Lohjan sairaala, LO Pääaulan hissien peruskorjaus,
rakentamisvaiheen hankinta

24.9.2019 § 108

Raaseporin Sairaala, RS Pääaulan hissin 050 peruskorjaus, rakennusvaihe

27.9.2019 § 110

Meilahden sairaala, Hissien 26 ja 27 peruskorjaus,
toteutusvaiheen hankinta

27.9.2019 § 111

Peijaksen sairaala, Hissien 1 ja 2 uusiminen, toteutusvaiheen hankinta

8.10.2019 § 115

Palvelukeskus, PA Hissien F81 HI PA.1.68547 saneeraus, rakennusvaiheen työt

10.10.2019 § 118

Meilahden sairaala, Varastotilojen ilmastointijärjestelmän kuivaimien asennus (leikkausosasto), suunnittelu- ja
rakentamisvaiheen lisätyöt

10.10.2019 § 119

Väestönsuoja, VS2H1 Infuusionestevar. hissin no 65702 uusiminen, toteutusvaiheen hankinta

10.10.2019 § 120

Haartmanin sairaala, 3. krs muutostyöt, suunnittelu- ja
toteutusvaiheen lisä- ja muutostyöt

16.10.2019 § 125

Silmä-korvasairaala, Hissien 10 ja 11 uusiminen, toteutusvaiheen hankinta

16.10.2019 § 126

Naistenklinikka, C-osan 1 krs kosteusvauriokorjaus, rakentamisvaiheen lisätyöt

 

Päätösesitys

 

Hallitus päättää

 

1.    merkitä tiedoksi kohdissa 1 - 5 mainitut toimielinten päätökset, toimitusjohtajan päätökset 8. ja 10.10.2019, HUS-Logistiikka toimialajohtajan päätökset 4. ja 14.10.2019, vs. HUSLAB toimialajohtajan päätökset 14. ja 17.10.2019, HUS Tietohallinto tulosalueen johtajan päätöksen 7.10.2019, HUS-Tilakeskus va. tulosalueenjohtajan päätökset 3. ja 10.10.2019 ja HUS Tilakeskus vastuualuejohtajan kiinteistöhallinto päätökset 16.9.-16.10.2019; ja

 

2.    ettei se ota käsiteltäväkseen muita esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 92 §:n tarkoittamia päätöksiä.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

Lisätiedot

 

 

 

Jakelu

 

 

 

 

 


 

HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS

 

Kokouspäivä    4.11.2019

Pykälät                                           121-135 §§

Sivut                                                1-46

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

 

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135 §§

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 124, 125, 131, 132 §§

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

 

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE, asiat 124, 125, 131, 132 §§

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena.

 

Oikaisuvaatimuskielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee päätöksen valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyä päätöstä, eikä päätöksestä, johon haetaan muutosta muun lain nojalla.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Hallituksen päätöksestä oikaisuvaatimus osoitetaan hallitukselle.

 

Hallitus käsittelee oikaisuvaatimuksen silloin, jos se on käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan lautakunnan päätökseen.

 

Oikaisuvaatimusaika                Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, oikaisuvaatimuksen saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

·         oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta,

·         postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa,

·         päätös, johon haetaan oikaisua sekä

·         miltä osin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja oikaisuvaatimuksen perusteet.

 

Oikaisuvaatimuksen hakijan tai hänen laillisen edustajansa taikka asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen hakijan puhevaltaa käyttää muu kuin muutoksenhakija itse, on oikaisuvaatimuksessa mainittava myös tämän henkilön nimi, kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa.

 

Hallituksen päätöksen liitteistä voi tiedustella HUS Keskuskirjaamosta.

 

Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan julkisuuslain (621/1999) säännöksiä.

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

Asianosaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava hallitukselle osoitettu oikaisuvaatimus HUS Keskuskirjaamoon.

 

Oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai faksilla taikka sähköpostilla.

 

Sähköpostilla saapuneen oikaisuvaatimuksen katsotaan tulleen perille määräajassa, mikäli se on viranomaisen käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa ennen määräajan päättymistä. Tarvittaessa voidaan oikaisuvaatimuksen tekijää pyytää toimittamaan sähköpostilla saapuneesta oikaisuvaatimuksesta alkuperäinen allekirjoitettu kappale, mikäli on syytä epäillä asiakirjan aitoutta, eheyttä ja muuttumattomuutta (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003).

 

Yhteystiedot

HUS Keskuskirjaamo, HYKS-sairaanhoitoalueen kirjaamo

Osoite: PL 200, 00029 HUS

Käyntiosoite: Marjaniementie 74, Iiris-keskus, 00930 Helsinki

Puhelinvaihde: 09 4711

Puhelin: 050 428 7837

Faksi: 09 471 75500

Sähköposti: keskuskirjaamo@hus.fi

Asiakaspalvelu klo 9.00–15.00


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa