Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 04.11.2019/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Liite 1: Osakassopimus muutettu

§ 124

Asianro HUS/493/2017

 

 

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen päivittäminen

 

Selostus

HUSin ja muiden Oy Apotti Ab:n omistajien välillä on olemassa osakassopimus yhtiön toiminnasta, hallinnosta ja osakkaiden välisissä suhteissa noudatettavista periaatteista. Yhtiön osakassopimus on hyväksytty HUSin osalta hallituksessa 1.6.2015 § 54 ja siihen on hyväksytty päivityksiä 24.4.2017 § 51 liittyen uusien osakkaiden liittymiseen ja liittymisen ehtoihin. Viimeksi mainitulla päätöksellä HUS osaltaan hyväksyi Tuusulan ja Keravan liittymisen järjestelmän käyttäjäksi.

 

Osakassopimusta olisi nyt tarpeen päivittää vastaamaan nykytilannetta, jossa Tuusulan ja Keravan kaupungit ovat yhtiön omistajia. Samalla on tarkoitus päivittää osakassopimuksen sanamuodot mahdollistamaan myös HUSin lisäksi muiden sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien mukaan tulo yhtiön osakkaiksi ja lisätä yhtiön ja omistajien välistä sidosyksikkösuhdetta vahvistavia elementtejä.

 

Liitteenä 1 on ehdotus yhtiön päivitetyksi osakassopimukseksi. Ehdotukseen tehdyt muutokset on kuvattu kohdittain seuraavassa:

 

-       Yhtiön osakkeiden omistus on muuttunut voimassa olevan osakassopimuksen 2.1. kohdan sekä 3.2. kohdan kirjauksesta siten, että yhtiön osakkeita omistavat muutkin kuin osakassopimuksessa tarkoitetut perustajaosakkaat. Kohdan 2.1. Sopimuksen tausta kirjaus Tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä Yhtiön osakkeita ei ole muiden kuin Perustajaosakkaiden omistuksessa poistetaan ja kohdan 3.2 Yhtiön omistus Sopimuksen allekirjoitushetkellä taulukkoa päivitetään.

 

-       Kohdassa 2.3. mainitaan, että päivitetty sopimus korvaa 1.10.2017 allekirjoitetun osakassopimuksen.

 

-       Osakassopimuksen kohtaa 2.4 etusijajärjestyksestä tarkennetaan lisäämällä kirjaus, jonka mukaan osakassopimuksella on etusija suhteessa osakeyhtiölain tahdonvaltaisiin säännöksiin.

 

-       Kohtaa 4.1. Perustajaosakkaiden suostumus tarkennetaan siten, että siitä poistetaan tarpeettomana seuraava kirjaus: Samalla kukin Perustajaosakas hyväksyy Uuden Osakkaan Osakassopimuksen osapuoleksi ja sitoutuu toimimaan yhtiökokouksessa siten, että Uudelle Osakkaalle annetaan suunnatussa osakeannissa merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita.

 

-       Kohtaa 4.2. muutetaan siten, että kirjauksessa huomioidaan kuntayhtymä uutena mahdollisena osakkaana.

 

-       Kohdassa 4.3 huomioidaan kuntayhtymä mahdollisena uutena osakkaana sekä mahdolliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusten aiheuttamat asukaslukujen laskuperustemuutokset.

 

-       Kohtiin 5.2 ja 5.3 selvennetään uusien osakkaiden vastuita yhtiölle myönnettävien lainojen takauksesta ja oman pääoman ehtoisista sijoituksista. Erillisenä asiana hallitukselle ja edelleen valtuustolle on tehty esitys yhtiön lainojen takausvastuiden enimmäismäärien kasvattamisesta.

 

-       Kohtaa 7.1. muutetaan siten, että Helsingin kaupungin, HUSin ja Vantaan kaupungin nimitysoikeuksien lisäksi yhtiön kahden hallituksen jäsenen nimitysoikeus on jatkossa Kauniaisten kaupungin ja Kirkkonummen kunnan sijasta kaikilla muilla yhtiön osakkailla yhdessä. Sopimuksen kohdasta poistetaan myös tarpeettomat kokouskutsun määräaikaa ja kokousmateriaalia koskevat kirjaukset.

 

-       Osakassopimuksen lisätään kohta 7.4. Omistajakokous. Kohdassa määritellään omistajakokouksen rooli yhtiön kannalta merkittävien asioiden esikäsittelijänä ja eritellään sen tehtävät.

 

-       Sopimuksen kohtaa 8.2 päivitetään siten, että siinä huomioidaan jatkossa kuntayhtymä yhtiön osakkaana. Lisäksi korostetaan osakkaiden kytkentää hankintasopimukseen.

 

-       Kohtaan 13.2. lisätään selvyyden vuoksi kirjaus tilanteesta, jossa osakkaana olevan kuntayhtymän jäsenkunta siirtää sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa. Tällöin kuntayhtymälle liittymisen yhteydessä määriteltävissä osuuksissa huomioidaan jo tehdyt suoritukset.

 

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy

1. liitteenä olevan päivityksen Apotti Oy:n osakassopimukseen ja

2. valtuuttaa toimitusjohtajan hyväksymään siihen vähäisiä teknisiä muutoksia ennen sopimuksen allekirjoittamista.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner

 

 

 

Liitteet

1

Liite 1: Osakassopimus muutettu

 

Jakelu

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa