Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 04.11.2019/Pykälä 126

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

§ 126

Asianro HUS/2237/2017

 

 

Eron myöntäminen hallituksen varajäsenyydestä uuden varajäsenen vaali

 

Selostus

HUSin hallituksen varajäsen Riikka Slunga-Poutsalo Lohjalta on pyytänyt eroa luottamustehtävästään 18.9.2019 päivätyllä sähköpostilla. Hän edustaa hallituksessa Perussuomalaiset r.p:tä.

 

Perussopimuksen 9 §:n 1 momentin mukaan sairaanhoitopiiriä johtaa valtuuston alaisena hallitus, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen viisitoista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

 

Kuntalain 70 § 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1. momentin mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vaatimus koskee erikseen toimielimen jäseniä ja varajäseniä.
HUSin hallituksessa on kymmenen miesvarajäsentä ja seitsemän naisvarajäsentä. Valittavan henkilön tulee olla nainen.

 

Perussopimuksen mukaan hallitus on valittava siten, että siinä on jäsen jokaiselta sairaanhoitoalueelta. Tämän huomioon ottaen valittavan henkilön tulee olla Lohjan sairaanhoitoalueelta (Karkkila, Lohja, Siuntio, Vihti).

 

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. myöntää Riikka Slunga-Poutsalolle eron hallituksen varajäsenyydestä ja

2. valita hallitukseen uuden varajäsenen Riikka Slunga-Poutsalon
tilalle.

 

Asian käsittely                  Esittelijä täydensi kokouksessa perustelutekstiä siten, että eronpyynnön perusteena ovat työkiireet, jotka estävät luottamustoimen hoitamisen. Esittelijä täydensi esittelyään siten, että uudeksi varajäseneksi esitetään Ceta Lehtniemeä Lohjalta.

 

Päätös

Hallitus esitti valtuustolle, että valtuusto päättää

1. myöntää Riikka Slunga-Poutsalolle eron hallituksen varajäsenyydestä ja

2. valita hallitukseen Ceta Lehtniemen uudeksi varajäseneksi Riikka Slunga-Poutsalon tilalle.

 

 

Lisätiedot

 

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

 

Jakelu

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa