Dynasty tietopalvelu Haku RSS Saavutettavuusseloste  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 02.03.2020/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

§ 23

Asianro HUS/791/2020

 

 

Hallintoylilääkärin viran haettavaksi julistaminen

 

Selostus

Hallintosäännön 39.1 § mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Hallintosäännön 40.2 § mukaan hallitus ottaa virkaan mm. hallintoylilääkäri.

 

Hallitus on valinnut 10.2.2020 § 13 hallintoylilääkäri Lasse Lehtosen diagnostiikkajohtajan virkaan ja hallintoylilääkärin virka on näin tullut avoimeksi.

 

Hallintoylilääkärin virka on yhtymähallinnon nykyisessä organisaatiossa sijoitettu sairaanhoidon ja palvelutuotannon johdon vastuualueelle ja viranhaltijan esimiehenä toimii johtajaylilääkäri. Aiemmassa organisaatiorakenteessa viranhaltija oli toimitusjohtajan suora alainen. Nykyinen vs. viranhaltija ei kuulu myöskään enää kuntayhtymän johtoryhmään.

 

Viran tehtäviin kuuluu mm. sairaanhoidon hallintoon kuuluvien hankkeiden ja projektien johtaminen ja selvitys ja suunnittelutehtävien toteuttaminen johtajaylilääkärin ohjauksessa. Hallintoylilääkäri vastaa myös palvelutuotannon avaintavoitteiden seurannasta, HUS-lähetekeskusten toiminnan ohjaamisesta ja kehittämisestä, valitusten ja muistutusten käsittelystä ja lakisääteisestä terveydenhuollon toimintayksikön omavalvonnan järjestämisestä ja kehittämisestä. Hallintoylilääkäri on toiminut myös vireillä olevassa sote-uudistuksessa kuntayhtymän yhdyshenkilönä suhteessa valtakunnalliseen valmisteluun.

 

Viran kelpoisuusehtona on erikoislääkärin pätevyys jollakin kliinisen lääketieteen erikoisalalla ja lääketieteen tohtorin tutkinto sekä kokemus johtamistehtävissä ja lisäksi laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

 

Hallitus on asettanut 11.9.2017 § 8 toimikunnan valmistelemaan hallituksen toimivaltaan kuuluvia johtavien viranhaltijoiden virkavaaleja. Hallitukselle kuitenkin esitetään, että toimikunta ei osallistuisi tämän virkavaalin valmisteluun. Perusteena on viran aiemmasta muuttunut asema ja tehtävänkuva.

 

Päätösesitys

Hallitus päättää julistaa hallintoylilääkärin viran haettavaksi.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

Lisätiedot

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, markku.makijarvi(at)hus.fi

 

 

Jakelu

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa